Ryhmämatkojen muutos- ja peruutusehdot - erityismatkaehdot

Jos asiakas peruuttaa matkansa tai tekee siihen muutoksia, ehdot astuvat voimaan, kun Matkatoimisto Heta saa asiasta tiedon. Jos peruutus tai muutos tehdään viikonlopun tai muun pyhäpäivän aikana, ne huomioidaan ensimmäisenä pyhän jälkeisenä arkipäivänä.

Jos asiakas peruuttaa matkansa ilman asianmukaisesti perusteltua tai erityisesti hyväksyttävää syytä, matkanjärjestäjä katsoo, että sillä on perusteltu syy periä asiakkaalta matkajärjestelyistä aiheutuneet todelliset kulut. Asiakkaan tekemät muutokset ja peruutukset, jotka liittyvät ryhmä- ja erikoismatkoihin käsitellään aina tapauskohtaisesti.

Ryhmien matkapakettien peruutusehdot ja peruutuskulut määräytyvät pääsääntöisesti palveluntuottajien erityisehtojen ja erityismääräysten mukaisesti. Useimmat palveluntuottajat eivät kuitenkaan hyväksy takaisinmaksua tai hyväksyvät sen vain osin esimerkiksi peruutettaessa hotelli- tai kuljetuspalveluja tai muita vastaavantyyppisiä palveluja. Joissakin tapauksissa edellä mainitut palveluntuottajien ehdot ja määräykset ovat tiukempia kuin mitä Yleisissä valmismatkaehdoissa mainitaan, minkä vuoksi matkanjärjestäjä katsoo, että sillä on oikeus veloittaa kohtuullisessa määrin ne kulut, jotka peruutukseen tai muutokseen liittyvien töiden käsittely aiheuttaa.

ASIAKKAAN TEKEMÄ MUUTOS TAI PERUUTUS

Asiakkaan peruuttaessa matkansa ilman erityistä syytä matkanjärjestäjällä on oikeus periä itselleen aiheutuneet todelliset kulut (esim. majoitus, pääsyliput, lentoyhtiöiden perimät ennakkomaksut).

Asiakas voi peruuttaa matkansa ilman erityistä syytä:

* viimeistään 60 vrk ennen matkan alkua, jolloin peruutuskuluina peritään 25 % matkan hinnasta

* myöhemmin kuin 60 vrk ennen matkan alkua, jolloin matkanjärjestäjällä on oikeus periä matkan hinta kokonaisuudessaan

Asiakkaalla on oikeus perua matka erityisestä syystä, jos kyseessä on:

* äkillinen sairaus, joka on todistettava lääkärintodistuksella. Matkanjärjestäjällä on tällöin oikeus periä peruuntuneesta matkasta kohtuullinen korvaus, joka pitää sisällään todelliset matkasta aiheutuneet kulut.

* matkustajaa tai hänen läheistään kohdannut odottamaton tai vakava tapahtuma, jonka vuoksi olisi kohtuutonta vaatia häntä lähtemään matkalle (asiakkaan tai hänelle läheisen henkilön äkillinen tai vakava sairastuminen, vakava onnettomuus tai kuolema).

* muu odottamaton tai vakava tapahtuma (esim. asunnon palo)

Kaikissa tapauksissa asiakkaan on ilmoitettava peruutuksesta viipymättä matkanjärjestäjälle.